องค์การสวนสัตว์ ลงนาม MOUลงนาม อีซีฟาย เทคโนโลยี

25 พฤศจิกายน 2563
105

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท อีซีฟาย เทคโนโลยี จำกัด


องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ จับมือร่วมกับ บริษัท อีซีฟาย เทคโนโลยี จำกัด โดยมี ดร.เอกพร รักความสุข ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอาทิตย์ เซกาล กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ให้ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) มาใช้ในการเชื่อมโยงการทำงานต่าง ๆ ขององค์กรไว้ในที่เดียวกัน ให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกัน ทำให้องค์กรมีการบริหารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แชร์ข่าว :
Tags: