โครงการ “ปลูกป่า ไผ่ ปลูกชีวิต ชุมชน”

24 พฤศจิกายน 2563
120

เพิ่มพื้นที่สีเขียวขยายพื้นที่ป่า ส่งผลทั้งด้านการเป็นแหล่งระบบนิเวศ ชะลอกระแสน้ำหลาก ช่วยพัฒนาคุณภาพอากาศและทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงาม

           

           

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MMP CORPORATION LTD.)  นำโดยคุณสุพจน์  หิรัญ ทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ “ปลูกป่า ไผ่ ปลูกชีวิต ชุมชน” โดยร่วมกันปลูกต้นไผ่ จำนวน 1,500 ต้น  ณ ตลาดโอ๊ะป่อย  สวนผึ้ง   จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  ที่ผ่านมา  ซึ่งในอนาคตจะเป็นพื้นที่สีเขียว ปกคลุมไปด้วยต้นไผ่ที่เติบโต แข็งแรงสวยงาม เคียงคู่ชุมชน เชื้อสายไทยและกระเหรี่ยง   ลดการบุกรุกป่า เก็บของป่า ส่งเสริม   การท่องเที่ยว  และสร้างรายได้ให้ชุมชน อยู่ได้อย่าง   ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: