3 องค์กรจับมือเดินหน้าโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

26 ตุลาคม 2563
67

มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ร่วมด้วย ศาลานา ออแกนิก วิลเลจฯ และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. ลงนามในโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง”

คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา ประธาน มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา คุณธนินทร์ธร วิมลวรวิโรจน์ ผู้บริหารบริษัท ศาลานา ออแกนิก วิลเลจ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และ ศ.พิเศษ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี รองประธานกรรมการ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ Share For Life “ปันอิ่ม เพื่อน้อง” ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริม และขับเคลื่อนการเกษตรวิถีใหม่ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก การส่งเสริมให้เกษตรกร และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านราคารวมถึงเพื่อให้เด็กและครอบครัว มีการบริโภคข้าวที่ดี ปลอดภัยจากสารเคมี และนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของครอบครัวได้ 

160372247425

การขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ ร่วมกันในครั้งนี้ มีพื้นที่เป้าหมาย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา  จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน 30  ครอบครัว  พื้นที่เพาะปลูกครอบครัวละ 2 ไร่  รวม 60 ไร่ โดยการร่วมลงนามความร่วมมือ จัดขึ้นที่ มูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา จังหวัดนครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ โทร. 065-684-4288

แชร์ข่าว :
Tags: