งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020

22 ตุลาคม 2563
81

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00-11:30 น. ณ EH 103-104 ไบเทค กรุงเทพฯ ที่สุดของการรวมผู้เชี่ยวชาญการวิจัยวัคซีน โควิด-19

 

ฉลองครบรอบ 10 ปีกับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL  งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งานแรกและงานเดียวของปี ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ EH 103-104 ไบเทค กรุงเทพฯ พร้อมนำเสนอเครื่องมือและนวัตกรรมในห้องแล็บจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก ทั้งงานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ และควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติอย่างครบวงจรในระดับสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอเสนองานวิจัย นวัตกรรม เพื่อพาประเทศก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ผ่านงานสัมมนาหลากหลายหัวข้อจากหน่วยงานชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศ หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ 

 

- งานสัมมนา Insights into COVID-19 Vaccine Development จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายโดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา (ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)) และ นพ.นคร เปรมศรี (ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ)

 

- งานสัมมนา วัคซีนไทยทำ ทางรอดเศรษฐกิจ? จัดโดย กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย ดร.วิสิฐ ตั้งเคียงศิริสิน (สำนักพัฒนาศักยภาพด้านวัคซีนของประเทศ) ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตลอดจนผู้บริหารจาก บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด / บริษัท คินเจน ไบโอเทค จำกัด และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมบรรยาย

 

- งานสัมมนา Medical Laboratories on the Front Lines: Fighting COVID-19 จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึง COVID-19 Laboratory Testing ระบาดวิทยาของโรค COVID-19 และ ยุทธศาสตร์การรับมือ

 

พิเศษ ปีนี้รูปแบบการจัดงานในปีนี้จะเป็นแบบ Hybrid (ไฮบริท) โดยผสมผสานการจัดงานนิทรรศการแบบปกติ ผนวกกับเทคโนโลยีออนไลน์สมัยใหม่  ทั้ง Mobile Application, Online Business Matching  พร้อมการนำเอาเทคโนโลยี Live Streaming & Broadcasting เข้ามาช่วยในการถ่ายทอดสดงานสัมมนาต่างๆ  ควบคู่ไปกับการจัดการประชุมสัมมนาผ่านระบบ Virtual Conference เพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา ที่มีมากว่า 50 หัวข้อตลอด 3 วันของการจัดงาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมไปกับงานได้จากทุกมุมโลกด้วยการถ่ายทอดผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม

 

งาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทค กรุงเทพฯ พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ตุลาคม ณ ลานกิจกรรม Bio Square ภายในพื้นที่จัดงาน ตั้งแต่เวลา 10:00-11:30 น. โดยศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงวิศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ งานแรกและงานเดียวที่คุณจะได้อัพเดทเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือห้องปฏิบัติการ พร้อมงานสัมมนาแบบเจาะลึก มาร่วมสัมผัสวิธีการจัดงานแบบ New Normal in LAB Exhibition ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย COVID-19 ไปพร้อมกัน ลงทะเบียนเข้างานฟรี www.thailandlab.com และ www.bioasiapacific.com  โทร. 02-1116611 จัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: