กลุ่มบริษัททีเอพี เผยแผนกลยุทธ์ยกระดับการบริหารจัดการระบบการผลิตอย่างยั่งยืน

22 ตุลาคม 2563
179

ยกระดับการบริหารจัดการระบบการผลิตอย่างยั่งยืน  เพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุด ครองตำแหน่งผู้ผลิตมาตรฐานระดับโลกมากว่า 25 ปี

 

 “พนักงาน” คือตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ดังคำกล่าวที่ว่า “หนึ่งคนร้อยก้าว ไม่เท่าหนึ่งก้าวร้อยคน” ความเชื่อที่ปลูกฝังอยู่ในองค์กรระดับสากลอย่าง กลุ่มบริษัททีเอพี ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ ที่เล็งเห็นพลังขับเคลื่อนของคนที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของการใช้แผนกลยุทธ์ Total Productive Management (TPM) หรือ การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานดูแลเครื่องจักรในโรงงานไปจนถึงระดับผู้บริหาร ให้กล้าคิดและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน

นายกวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า

“กลุ่มบริษัททีเอพี ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างและพัฒนาคนเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่างานที่ดีเกิดจากการทำงานของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ จึงทำให้เราคิดค้นแผนพัฒนาคนผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า Total Productive Management ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติในการทำงานที่จะช่วยส่งเสริมให้ทุกกระบวนการผลิตในโรงงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเริ่มจากการให้พนักงานทุกคนเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญในหน้าที่ของตนเอง จนเกิดเป็นความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่องานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนจะเข้าสู่การเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานเพื่อหาวิธีจัดการระบบต่างๆ ให้สามารถลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดการเกิดความเสียหายของเครื่องจักรในโรงงาน ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ จนนำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด”

“เมื่อพนักงานมีทัศนคติใหม่ในการทำงานที่มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้หน้าที่การทำงานของตัวเองแล้ว ทางบริษัทจะจัดโปรแกรมเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงาน ซึ่งมีหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในเรื่องของการสร้างทัศนคติความคิดต่างๆ และการเสริมทักษะเฉพาะทาง โดยสิ่งสำคัญที่ฝังอยู่ในโปรแกรมเหล่านี้ คือการฝึกฝนการวิเคราะห์
ต้นตอของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด นอกจากนี้ยังมีการจัดโปรแกรมพิเศษให้กับทีมฝ่ายบริหาร เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำให้กล้าที่จะแสดงความคิด และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะช่วยปลูกฝังค่านิยมขององค์กร ให้สมาชิกในทีมสามารถซึมซับและนำไปปฏิบัติต่ออย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด” นายกวี เสริม

“กลุ่มบริษัททีเอพี ได้เริ่มนำกลยุทธ์ Total Productive Management มาใช้เพื่อพัฒนาพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่ปี 2547 ส่งผลให้ระบบการผลิตในโรงงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Heineken Quality Awards จำนวน 6 รางวัล ซึ่งเป็นการแข่งขันคุณภาพการผลิตประจำปี สำหรับโรงงานผู้ผลิตไฮเนเก้นทั่วโลกกว่า 80 แห่ง ตลอดจนสามารถรักษาค่าประสิทธิภาพของการผลิตในสายการผลิตกระป๋องที่ใช้เครื่องจักรที่มีอายุยาวนานที่สุดได้ถึง 60% และตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นเป็น 80% รวมถึงการทำให้โรงงานกลายเป็นสถานที่ปลอดอุบัติเหตุติดต่อกันนานถึง 4 ปี และการสร้างระบบหมุนเวียนน้ำเสียที่สามารถประหยัดพลังงานในการบำบัดน้ำเสียได้ถึง 50% ทั้งนี้ เป้าหมายต่อไปที่เราตั้งไว้ คือการยกระดับให้องค์กรของเราเป็นองค์กรระดับเวิลด์คลาส เสริมพลังให้พนักงานสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ในทุกส่วน มีความสุขและภาคภูมิใจในหน้าที่การทำงานของตนเอง อีกทั้งพัฒนาระบบการทำงานและบุคคลกรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมระดับนานาชาติ และสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตให้ดียิ่งขึ้น” นายกวี ปิดท้าย

ด้วยกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรที่โดดเด่น จึงเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้กลุ่มบริษัททีเอพี สามารถครองความเป็นหนึ่งในเรื่องของคุณภาพการผลิตให้กับเครื่องดื่มชั้นนำระดับโลก รวมถึงยังคงครองใจกลุ่มผู้บริโภคและคนรุ่นใหม่ได้อย่างยาวนานมากว่า 25 ปี

###

แชร์ข่าว :
Tags: