วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563 วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี

18 ตุลาคม 2563
217

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานพิธีเปิดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563

 

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธานพิธีเปิดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 2563 โดยมี ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข , ทพญ.นนทินี ตั้งเจริญดี ,ทพญ.นันท์มนัส แย้มบุตร , คุณนภาพรรณ หวังวรวงศ์ , คุณวิทิต หวังวรวงศ์ จัดงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: