ศลช. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี

16 กันยายน 2563
76

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

นายชัยรัตน์ แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และบริหารองค์กรและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ และนางสาวรัตนา วรปัสสุ ผู้อำนวยการโปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน "โครงการสร้างและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ กรณี โครงการรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุของประเทศไทย" ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: