เยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฯ สิริกิติ์

16 กันยายน 2563
153

คุณพรศิริ มโนหาญ คุณประมุข ฐิตะฐาน คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุลเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

คุณพรศิริ มโนหาญ รองประธานกรรมการบริษัท คุณประมุข ฐิตะฐาน กรรมการบริษัท คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างและปรับปรุง/ดัดแปลงอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าในการปรับปรุงเร็วกว่าแผน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด พร้อมเปิดให้บริการรองรับการจัดงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: