MEA เปิดรับพนักงานภาคสนาม 1 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำปี 2563

15 กันยายน 2563
62

ตำแหน่งพนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานของ MEA ในตำแหน่งพนักงานภาคสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ, ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน - 3 ตุลาคม 2563

ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของตำแหน่ง เงื่อนไขการรับการรับสมัคร และเข้าสู่ระบบการสมัครงานตามช่วงเวลาที่กำหนด ได้ที่เว็บไซต์ http://www.mea.or.th/job

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 0-2256-3192 เวลา 08.00-15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แชร์ข่าว :
Tags: