DGTi โครงการที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจไทย

6 สิงหาคม 2563
110

 

DGTi โครงการที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศและเศรษฐกิจไทย ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพร. มีเป้าหมายและความคืบหน้าของโครงการ เป็นอย่างไร ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง การทำงานร่วมกันของพันธมิตร ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน กลุ่มสตาร์ทอัพ

แชร์ข่าว :
Tags: