มารู้จัก กับ DGTi โครงการภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

6 สิงหาคม 2563
118

 

มารู้จัก กับ DGTi โครงการภายใต้การกำกับดูแลของ สพร. หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาชน DGTi คืออะไร มีความสำคัญและมีเป้าหมายอย่างไร ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ DGTiไม่ใช่แค่ประโยชน์ของภาครัฐอย่างเดียว แต่ภาคเอกชนและประชาชนยังได้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่อีกด้วย

แชร์ข่าว :
Tags: