"โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง"   

31 กรกฎาคม 2563
252

กรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารบ.เอกชน ดูงานดูแลรักษาป่า  รวมทั้งสนับสนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร ปล่อยปลาลงเขื่อนและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งอาหารที่สะอาด

   
 
   
นายชาตรี รักษาแผน  ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้   นำคณะผู้บริหารของ บริษัท บี.กริม เรียลเอสเตท  เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าที่เกิดจากความร่วมมือ 3 ประสาน    คือ ภาครัฐ  ภาคเอกชน  โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ  และชุมชนรอบพื้นที่ ร่วมกันฟื้นฟูป่าบนพื้นที่เขาพระยาเดินธง  5,971 ไร่ 

ภายใต้ระยะเวลาดำเนินโครงการ  5 ปี (ปี  2559-2563)  เป็นผืนป่าแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการนำการปลูกป่า 4 รูปแบบมาใช้ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่     โดยมี  นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป  หัวหน้าโครงการเขาพระยาเดินธง  และ นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซีพีเอฟ ในฐานะคณะทำงานยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง  ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกป่า    ซึ่งทางบี.กริม เรียลเอสเตท  จะนำรูปแบบการปลูกป่าที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้กับแปลงปลูกป่าของบริษัทที่จังหวัดชลบุรีต่อไป 
    
ปัจจุบัน  ผืนป่า  5,971 ไร่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู ในโครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง สามารถเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าแห่งอื่น เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้  ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ส่งเสริมชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า  รวมทั้งสนับสนุนชุมชนปลูกผักปลอดสาร ปล่อยปลาลงเขื่อนและแหล่งน้ำสาธารณะ  เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งอาหารที่สะอาดและปลอดภัยอย่างยั่งยืน ./ 

  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags: