Dow เผยสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2562

31 กรกฎาคม 2563
216

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2562” บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html โดยรวบรวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตาม 7 เป้าหมายความยั่งยืนปี 2568 ของบริษัทฯ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรควบคู่กับสังคมเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ยั่งยืน ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคิดค้นนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในโครงการด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมและโลก

เราเชื่อว่าอนาคตที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นได้ หากเพียงเราร่วมมือร่วมใจกัน ความสำเร็จของเราในปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับการสนับสนุนของทุกท่านที่มีให้กับเรา กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จะยังคงพร้อมเคียงข้างคุณในปีต่อ ๆ ไป เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals ซึ่งบริษัท Dow ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศไว้โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 โดยเป้าหมายระยะที่ 3 นี้มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals) อีกด้วย

เกี่ยวกับ ‘ดาว

ดาว (DOW) เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ซึ่งพัฒนาและผลิตวัสดุชนิดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เอาใจใส่ต่อลูกค้า ให้การยอมรับบุคลากรที่หลากหลาย  และ ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากที่สุดในโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ทางวิทยาศาสตร์ของดาวได้แก่ พลาสติกชนิดต่างๆ เคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรม สารเคลือบผิว และซิลิโคน ซึ่งเน้นสร้างความแตกต่างเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูง เช่น บรรจุภัณฑ์ การก่อสร้าง และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ปัจจุบัน Dow มีฐานการผลิต 109 แห่งใน 31 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 36,500 คน โดยมียอดขายในปี 2562 ประมาณ 43 พันล้านดอลลาห์สหรัฐฯ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dow ได้ที่ www.dow.com หรือ ติดตามเฟซบุ๊ก www.facebook.com/DowThailandGroup/

 

 

   

แชร์ข่าว :
Tags: