ประกวด "Thailand Franchise Award : TFA 2020"

27 กรกฎาคม 2563
163

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์แสดงศักยภาพร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563  

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดงาน ประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย (Thailand Franchise Award : TFA 2020) สร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มศักยภาพแข่งขันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล ครอบคลุมประเภทรางวัล 5 ประเภทรวม 13 รางวัล  ผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการส่งเสริมการตลาด โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์การเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งได้รับคำปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจ แฟรนไชส์ของตนเอง

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

 https://bit.ly/Register_Thailand_FranchiseAward2020  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 สิงหาคม 2563  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 574 5953 หรือ ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท เจโนไซส์จำกัด ติดต่อคุณชัชพิสิฐ สหบันเทิงศิลป์ และคุณทัศน์พล สว่างศรี โทรศัพท์ 082 9545965, 065 4615050

 

แชร์ข่าว :
Tags: