ปลุกความกตัญญูให้ลูกหลานเจนอัลฟ่าผ่าน 88 คลิป "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" ตลอดเดือนสิงหาคม

27 กรกฎาคม 2563
168

ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนใน Generation Alpha มี "ความกตัญญู" ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพัน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล และ ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" ในโครงการองค์กรคนดี จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งมี ธิดา พิทักษ์สันติสุข เป็นประธานคณะทำงาน ชวนเยาวชนเจนอัลฟ่าร่วมกิจกรรมบอกรักแม่ ผ่าน 88 คลิป นำเผยแพร่เพื่อส่งเสริมความกตัญญูตลอดเดือนสิงหาคม 63  ณ สำนักงานเลขาธิการ ผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 และเป็นวันแม่แห่งชาติ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมรักแม่ และสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 จัดกิจกรรม "รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนใน Generation Alpha มี "ความกตัญญู" ได้ระลึกถึงความรัก ความผูกพันที่แม่มีให้แก่ลูก และสนับสนุนให้เยาวชนแสดงออกถึงความรู้สึก นึกคิด ให้ถูกวิธี กล้าที่จะแสดงความรักต่อแม่ รวมถึงส่งเสริมการใช้เวลาในการทำกิจกรรมกับครอบครัว โดยเยาวชนผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา 

 ทั้งนี้ คณะทำงานจะดำเนินการรวบรวม 88 คลิป ซึ่งเลข 8 ที่เป็นลักษณะวงกลมสองวง เมื่อนำมานอนตะแคง จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์อินฟินิตี้ หมายถึงไม่สิ้นสุด หรือไม่มีขอบเขต  โดยนำเผยแพร่รณรงค์ส่งเสริมความกตัญญู ตลอดเดือนสิงหาคม 2563 ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกิจกรรมนี้ได้เน้นที่เยาวชนในกลุ่มเจนอัลฟ่า ช่วงอายุไม่เกิน 11 ปี ส่งผลงานคลิปวิดีโอที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดา หรือผู้เป็นเสมือนแม่ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

โดยผลงาน คือ คลิปที่สถาบันการศึกษา หรือผู้ปกครองของเยาวชนในเจนเนเรชั่นอัลฟ่าเป็นผู้บันทึก/ถ่าย จัดส่งคลิปในนามของเยาวชน มีความยาวไม่เกิน 3 นาที สามารถถ่ายได้ด้วยมือถือสมาร์ทโฟน ในรูปแบบอัดวิดีโอ "แนวนอน" ซึ่งมีเนื้อหา คือ เยาวชนผู้ส่งผลงาน แสดงออกถึงความกตัญญู บอกรักคุณแม่ หรือผู้ปกครองที่มีพระคุณ โดยสามารถส่งผลงานได้ 2 ขั้นตอน1) กรอกข้อมูลผู้ส่งผลงงานในกูเกิ้ลฟอร์ม ทางลิงค์ https://bit.ly/2AIVceN หรือ สแกน QR Code

2) ส่งไฟล์คลิปวีดีโอมาที่ อีเมล [email protected]

ท่านที่สนใจส่งผลงาน หรือรอติดตามชม 88 คลิป สอบถามได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา โทร. 02-8319227-8 และสามารถเข้าชมคลิปตัวอย่างได้ที่ลิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=zdSppp8y4Bg&feature=youtu.be

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5
แชร์ข่าว :
Tags: