SVL Group พัฒนางานขนส่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน

25 กรกฎาคม 2563
67

แนวทางร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบางสะพานในเรื่องการจราจร การขนส่งสินค้าต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ นำโดยนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลน์ ทรานสปอร์ต นายชนยุทธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บจก.ท่าเรือประจวบ และ นายชัชวาลย์ อิ่มบัญชร ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภายนอก ประชุมร่วม "คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน" หรือ คปข.การประชุมความร่วมมือและแนวทางร่วมกันที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชาวบางสะพานในเรื่องการจราจร การขนส่งสินค้าต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานนำประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันก่อน                    

แชร์ข่าว :
Tags: