Airbnb สานต่อนโยบายรับมือการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

26 มีนาคม 2563
35

โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย เพิ่มความคุ้มครองและผ่อนปรนเกณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน Airbnb


มุ่งช่วยเหลือเจ้าของที่พัก, ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และนักเดินทางทั่วโลก

Airbnb เดินหน้าออกนโยบายพร้อมช่วยเหลือทั้งเจ้าของที่พัก, ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และนักเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย เพิ่มความคุ้มครองและผ่อนปรนเกณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน Airbnb

นโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีผลบังคับใช้แล้วทั่วโลก
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2wGEvyu  )

ทาง Airbnb ได้ประกาศความคุ้มครองภายใต้นโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่อัปเดทล่าสุด ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะให้สิทธิเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ (โฮสต์) และนักเดินทาง สามารถยกเลิกการจองที่เข้าเกณฑ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเสียค่าปรับ ทั้งนี้ จะมีผลกับการจองที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ ก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม 2563 และมีกำหนดเช็คอินไว้ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2563 ถึง 14 เมษายน 2563 นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทุกประเทศและทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นการเดินทางภายในประเทศจีนที่มีกำหนดกลับเข้าสู่นโยบายปกติในวันที่ 1 เมษายน 2563

การหยุดให้บริการเอ็กซ์พีเรียนซ์ชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยซึ่งสำคัญที่สุด
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3aiGJTy )

ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สิ่งแรกที่ Airbnb ให้ความสำคัญคือสุขภาพของสังคมส่วนรวมและชุมชนของ Airbnb ด้วยเหตุนี้ทำให้เราตัดสินใจหยุดให้บริการเอ็กซ์พีเรียนซ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 (ในเบื้องต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) จากคำแนะนำของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการเพิ่มระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing เราได้นำมาปรับใช้โดยเน้นให้ความปลอดภัยต่อเจ้าของที่พักและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ (โฮสต์) นักเดินทาง ทีมงาน และทุกคนในชุมชนที่เราทำงานด้วย

หากนักเดินทางได้ทำการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ก่อนหรือในวันที่ 3 เมษายน 2563 การจองนั้นจะถูกยกเลิกและจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน รวมถึงค่าบริการเพิ่มเติม (หากมี) โดย Airbnb จะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ สำหรับการจองดังกล่าวนี้

เอ็กซ์พีเรียนซ์ของ Airbnb คือการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน  ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะโปรโมทในช่วงเวลานี้และเชื่อว่าการหยุดให้บริการเอ็กซ์พีเรียนซ์ชั่วคราวจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และจะช่วยสร้างให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเอ็กซ์พีเรียนซ์ในระยะยาว Airbnb ขอแสดงความชื่นชมผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หลายพันรายการทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือในการยินยอมให้นักเดินทางได้ทำการยกเลิกการจอง ในขณะเดียวกัน เรามองหาวิธีใหม่ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ทุกคนอย่างต่อเนื่อง

การช่วยเหลือชุมชน Airbnb ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3bsmSkM  ) 

เนื่องจากชุมชน Airbnb ทั่วโลก ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในการให้เช่าที่พัก การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ และการเดินทางเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทีมสนับสนุนทั่วโลกของ Airbnb กำลังทำงานอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าของที่พัก และผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ (โฮสต์) และนักเดินทางทุกคน ด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับการเดินทางและมาตรการควบคุมโรคต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ปริมาณของอีเมล์และการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มีเพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ Airbnb จึงต้องทำงานอย่างหนักในการให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุด พร้อมปกป้องความเป็นมืออาชีพและความปลอดภัยของทีมงานทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือเชิงรุกอย่างถูกต้องและทันท่วงทีในช่วงเวลาอันท้าทายเช่นนี้

Airbnb ที่มีรายการที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์ในเมืองต่างๆ มากกว่า 100,000 แห่งในมากกว่า 220 ประเทศทั่วโลก และในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้อย่างมีประสิทธิภาพ Airbnb มีทีมสนับสนุนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 9,000 คนให้บริการรับสายโทรศัพท์ที่รองรับถึง 11 ภาษาและทุกเขตเวลาทั่วโลก ทีมสนับสนุนดังกล่าวต้องรับโทรศัพท์ประมาณ 48,000 สาย ในแต่ละวัน โดยเฉพาะวันก่อนที่มีประกาศเรื่องข้อจำกัดการเดินทางที่มีการประกาศใหม่ทำให้มีสายโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาสูงถึง 55,000 สายในวันนั้น

Airbnb ทราบดีว่าเป็นเรื่องน่าคับข้องใจเพียงใดที่ต้องอดทนรับมือภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาในชุมชนของเราได้อย่างรวดเร็ว Airbnb จึงขอนำเสนอเครื่องมือ "แก้ปัญหาด้วยตัวเอง" เพื่อให้นักเดินทางสามารถรับเงินคืนแบบเต็มจำนวนได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากการยกเลิกการจองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ นโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งจะได้รับการแก้ปัญหาโดยอัตโนมัติ แต่เนื่องจากมีเงื่อนไขและข้อจำกัดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอด เราจึงพยายามทำงานเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเพื่อให้นักเดินทางที่มีสิทธิ์ตรงตามข้อกำหนดสามารถยกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อขอความช่วยเหลือ

Airbnb มีการอัปเดตข่าวสารและข้อมูลใหม่ล่าสุดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงคำแนะนำต่างๆ จากทั้งองค์การอนามัยโลก หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสาธารณสุข โดยหน้าหลักข้อมูลอัปเดท ของศูนย์ช่วยเหลือมีผู้เข้าชมกว่าหลายล้านครั้ง นอกจากนี้ยังเพิ่มแบนเนอร์บนโฮมเพจเพื่อแจ้งให้ชุมชนทราบถึงข้อมูลล่าสุด

สำหรับท่านที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง แต่ไม่เข้าข่ายตามนโยบายการผ่อนปรนเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีเปลี่ยนแปลงการจอง และ วิธียกเลิกการจอง ในหมายเหตุที่ว่าจำนวนเงินในการคืนเงินนั้นขึ้นอยู่กับโฮสต์แต่ละแห่งซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายยกเลิกการจอง และจะแสดงผลให้นักเดินทางได้ทราบก่อนตัดสินใจยืนยันการยกเลิก โดยในขณะนี้รายการที่พักและเอ็กซ์พีเรียนซ์มากกว่า 60% ได้ดำเนินการการจองที่มีความยืดหยุ่นมากและยืดหยุ่นปานกลาง ซึ่งสามารถทำการยกเลิกล่วงหน้าได้ภายใน 14 วันก่อนเช็คอิน

# # #

แชร์ข่าว :
Tags: