ซีพีเอฟสนับสนุน "มูลนิธิรามาธิบดีฯ" ซื้อเครื่องมือแพทย์ 

26 มีนาคม 2563
43

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ร่วมมอบเงิน5,700,000 บาท ให้แก่ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์  จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 2 จากซ้ายประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​หรือ ซีพีเอฟพร้อมด้วย นายวรวิทย์ เจนธนากุล (ซ้ายกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานบริหารทั่วไป   ร่วมมอบเงิน5,700,000 บาท ให้แก่ .นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบการดำเนินงานทางการแพทย์ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ นำไปใช้ในการช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  อาคาร ซี.พีทาวเวอร์ สีลม./

แชร์ข่าว :
Tags: