ช.การช่างมอบเงินสนับสนุนจัดงานARTS CU INTERNATIONAL FAIR2019

2 ธันวาคม 2562
70

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวนเงิน 100,000 บาท มีผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ และนางปฏิมา ตันติคมน์ เป็นผู้รับมอบ

ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน ARTS CU INTERNATIONAL FAIR 2019 จำนวนเงิน100,000 บาท จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย มีผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬการ  รองประธานมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางปฏิมา ตันติคมน์ นายกสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)

สิริปาง ศรีกันตะ  0 2277 0460 # 2310  , 098 595 9426

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

โทรสาร  : 0 2275 3659

E–mail   : [email protected]

Website : www.ch-karnchang.co.th

แชร์ข่าว :
Tags: