รพ.พญาไทคว้ารางวัลCountry WinnerจากเวทีASEAN Business Awards

15 พฤศจิกายน 2562
177

ผู้นำธุรกิจด้านสุขภาพในระดับอาเซียน และนวัตกรรมใหม่ๆเข้าให้บริการในการรักษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเครือโรงพยาบาลพญาไทได้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้ง โดยได้รับคัดเลือกจากเวที ASEAN Business Awards (ABA) 2019 ให้เป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีความโดดเด่นที่สุดในประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจให้กับธุรกิจเฮลธ์แคร์ของประเทศ คว้ารางวัลCountry Winner ประเภท Priority Integration Sectors สาขา Healthcare นับเป็นความภาคภูมิใจของเครือโรงพยาบาลพญาไทที่มี ส่วนช่วยทำให้ประชาคมอาเซียนเห็นถึงศักยภาพทางการแข่งขันในด้านสุขภาพของประเทศไทยในมาตรฐานสากล

งานประกาศผลและมอบรางวัลASEAN Business Awards (ABA) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน ASEAN Business & Investment Summit (ASEAN-BIS) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนาย อัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลเป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว

นายอัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโลเปิดเผยว่า ปัจจุบันเครือโรงพยาบาลพญาไทมีกลุ่มผู้รับบริการทางการแพทย์เป็นชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน รางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำในตลาดเพื่อสุขภาพและความพร้อมในการเติบโตสู่ธุรกิจการบริการทางแพทย์ในระดับโลก

ตอกย้ำถึงความทุ่มเทขององค์กรอย่างไม่หยุดยั้งที่จะยกระดับมาตรฐานการแพทย์และการบริการ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้าให้บริการในการรักษา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันความท้าท้ายที่เกิดขึ้นจากรอบด้านต่อไปในอนาคตเครือโรงพยาบาลพญาไท พร้อมให้บริการทางการแพทย์แบบครบวงจรทั้ง 5 สาขา ได้แก่ โรงพยาบาลพญาไท1 โรงพยาบาลพญาไท2 โรงพยาบาลพญาไท3 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา สามารถศึกษารายละเอียดของการให้บริการได้ที่ www.phyathai.com หรือ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลข 1772

แชร์ข่าว :
Tags: