เลย์เทกซ์ ปั้นหุ่น CPR จากยางพารา

10 กันยายน 2562
916

หุ่นจำลองฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทดแทนการนำเข้าหุ่น CPR จากต่างประเทศ

หุ่นฝึกช่วยชีวิต CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือหุ่นสำหรับใช้ในการฝึกปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นกะทันหันจำนวนมากที่เสียชีวิต โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ทันท่วงที ดังนั้นการเรียนรู้ และการฝึกฝนขั้นพื้นฐานในการปฐมพยาบาลทางการแพทย์เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ใช่หน้าที่ของแพทย์ หรือพยาบาล เท่านั้น  ประชาชนทั่วไปควรได้รับความรู้ในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หรือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างถูกวิธี จึงจะสามารถนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้

บริษัทปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด และ บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตที่นอนและหมอนยางพารา ภายใต้แบรนด์ “ปาเทกซ์” (PATEX) ที่ผลิตมายาวนานกว่า 45 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมยางพารา ได้มีส่วนร่วมในการทำการวิจัยและพัฒนาหุ่น CPR ที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติแท้ 100% และตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือนาทีชีวิตที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ซึ่งปัจจุบันมีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเพิ่มมากขึ้น จึงร่วมมือวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ได้หุ่น CPR ยางพาราที่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่น ใกล้เคียงสรีระของมนุษย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ปฏิบัติการฝึกช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติซึ่งการใช้งานเทียบเท่ากับหุ่น CPR จำลองที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงมาก และยังช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อหุ่น CPR ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ส่งผลสำหรับต้นทุนในการสั่งซื้อ สั่งผลิตได้มากกว่าเท่าตัว

นายณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย กรรมการ บริษัท ปัตตานีอุตสาหกรรม (1971) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ผลิตที่นอนยางพาราและหมอนยางพารา “ปาเทกซ์” (PATEX)  เปิดเผยว่า ด้วยความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมยางพารามานานกว่า 45 ปี ของเรานั้น นอกเหนือจากผลิตที่นอนและหมอนจากยาพาราแล้ว เราได้วิจัยและพัฒนาผลิตหุ่นจำลอง CPR หุ่นจำลองยางพาราฝึกการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โครงสร้างของหุ่นจำลอง CPR ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการนำไปใช้เพื่อการฝึกอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ หุ่นจะให้การตอบสนองต่อการปฏิบัติในการฝึกทำ CPR เมื่อกดหน้าอก และตอบสนองต่อการเป่าปากเพื่อช่วยหายใจ สำหรับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และยังช่วยให้การฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเราได้พัฒนาหุ่นจำลอง CPR ยางพาราขึ้น 3 รุ่น คือ หุ่นผู้ใหญ่ หุ่นเด็ก และหุ่นเด็กอ่อน(ทารก) โดยตั้งชื่อหุ่นจำลองเพื่อแยกประเภทของหุ่น CPR หุ่นผู้ใหญ่ชื่ออรุณ ใช้ฝึกช่วยชีวิตผู้ที่มีอายุ  15 ปีขึ้นไป หุ่นเด็กชื่อ อารีใช้ฝึกช่วยชีวิตในเด็กอายุไม่เกิน 14 ปี และหุ่นเด็กอ่อน หรือทารก ชื่อ อรัญซึ่งที่ผ่านมา เราได้ส่งมอบหุ่น CPR ยางพาราทั้ง 3 รุ่น ให้แก่ โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และมูลนิธิต่างๆ มากกว่า 1,000 ตัว ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมไทย คาดหวังให้หุ่น CPR จากยาพาราที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาขึ้น โดยคาดหวังให้คนไทย และ บุคคลทั่วไปมีความสามารถและทักษะโดยเฉพาะบุคคลทั่วไปมีความสามารถและทักษะที่ถูกต้องในการช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นพื้นฐานระหว่างรอ ทีมกู้ภัยฉุกเฉิน หรือรถโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสในการรอดชีวิตสูงขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ส่งมอบหุ่น CPR ยางพาราจำลอง ถูกกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ นำใช้ในการฝึกการช่วยชีวิตให้แก่จิตอาสา ทีมกู้ภัย หรือบุคคลทั่วไปให้มีความรู้ในช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น และหวังให้มีอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้มีชีวิตอยู่กับครอบครัว หรือกับบุคคลที่รักในสังคมไทยต่อไป

อย่างไรก็ตามหุ่น CPR จำลองสำหรับการฝึกในเชิงปฏิบัติ ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้ได้ใช้ในการฝึกปฏิบัติ เพิ่มความเข้าใจและความชำนาญ เราเชื่อมั่นว่าหุ่นจำลองจากยางพารา จะสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้ และทดแทนการนำเข้าหุ่น CPR จำลองจากต่างประเทศได้ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปเข้าถึงหุ่นจำลองเพื่อการฝึกฝนได้ง่ายขึ้น และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังส่งเสริมการนำยางพาราธรรมชาติมาใช้ในการผลิตอีกด้วย “ปัตตานีอุตสาหกรรมและเลย์เทกซ์ (ประเทศไทย)” มุ่งวิจัยและพัฒนา หุ่น CPR จำลองยางพาราเพื่อการฝึกฝนทางการแพทย์และพยาบาล ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เพื่อหวังว่าจะช่วยให้คนไทย มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้น ส่งเสริมให้มีอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ นายณัฐพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติม

ทั้งนี้ไม่ใช่พียงแค่หุ่น CPR ยางพาราเพียงอย่างเดียว เรายังผลิตชุดฝึกช่วยเหลือด้านทางเดินหายใจ Anti-Choking Trainer ที่เป็นชุดฝึกการปฏิบัติการช่วยผู้ประสบเหตุได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้ผู้เรียนรู้สามารถนำไปปฏิบัติหรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้จริง โดยการนำสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ (Abdominal Thrust Maneuver / Hemlich Maneuver), ชุดการฝึกนี้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน มีความสมจริง และผู้ฝึกสามารถนำไปใช้ในการช่วยชีวิตอีกเช่นเดียวกัน

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: