ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์

ล็อกซซิม จับมือ มรภ.นครปฐม พัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์

ล็อกซซิม ในเครือล็อกซเล่ย์ จับมือ มรภ.นครปฐม ร่วมพัฒนาหลักสูตรลอจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ด้วยเครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulator)

นายวสันต์ จาติกวณิช กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด หรือ ล็อกซซิม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านดำเนินการพัฒนาหลักสูตรหรือ โครงการด้านบริหารจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมถึงการบริหารจัดการขนส่งสินค้า ด้วยการนำ เครื่องฝึกขับรถจำลอง (Driving Simulator) มาเสริมสร้างความรู้ให้กับบัณฑิตภายใต้แนวคิด “การขับขี่ปลอดภัย” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง เมื่อเร็วๆ นี้.