โครงการ “สุโกศล รวมน้ำใจ เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ”

15 สิงหาคม 2562
1154

คณะผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

นำโดย วิษณุ บ่างสมบูรณ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกลุ่มโรงแรมฯ-ด้านการพัฒนาองค์กร เข้ามอบสิ่งของเครื่องใช้ และปัจจัย ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโครงการ  "สุโกศล รวมน้ำใจ เพื่อวัดพระบาทน้ำพุ" โดย โครงการดังกล่าวจะบริจาคข้าวสาร 10 กระสอบ กระสอบละ 50 กิโลกรัม เป็นประจำทุกเดือน ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

แชร์ข่าว :
Tags: