รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า

14 สิงหาคม 2562
739

สืบเนื่องจากประกาศเเจ้งงดการให้บริการเข้าออกที่ท่าอากาศนานาชาติฮ่องกงชั่วคราว

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า สืบเนื่องจากประกาศเเจ้งงดการให้บริการเข้าออกที่ท่าอากาศนานาชาติฮ่องกงชั่วคราว เมื่อวานนี้ (12 ส.ค. 62) ส่งผลทางให้สายการบินฯ มีความจำเป็นต้องประกาศแจ้งเที่ยวบินล่าช้า ดังต่อไปนี้

    WE608 / 12 ส.ค. 62 ภูเก็ต-ฮ่องกง เลื่อนเวลาออกเป็น WE 608D / 13 ส.ค. 62 09.20 น. WE609 / 13 ส.ค. 62 ฮ่องกง-ภูเก็ต เลื่อนเวลาออกเป็น 15.00 น. WE630 / 13 ส.ค. 62 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง เลื่อนเวลาออกเป็น 20.45 น. WE631 / 13 ส.ค. 62 ฮ่องกง–กรุงเทพฯ เลื่อนเวลาออกเป็น WE631D / 14 ส.ค. 62 01.30 น. WE608 / 13 ส.ค. 62 ภูเก็ต–ฮ่องกง เลื่อนเวลาออกเป็น 20.20 น.

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้าของวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม 2562 นี้ สามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ Call Center โทร 1181 หรือ +662-118-8888

ทางสายการบินขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

---------------------------------------------------------------------------------------------

For immediate release

THAI Smile Airways

Due to the announcement on temporary flight cancellation of Hong Kong International Airport on August 12, 2019, THAI Smile decided to delay flight as follows:

• WE608 on August 12, 2019 from Phuket to Hong Kong has been delayed and changed to WE608D on August 13, 2019 at 09.20 hrs

• WE609 from Hong Kong to Phuket has been delayed to 15.00 hrs on August 13, 2019.

• WE630 from Bangkok to Hong Kong has been delayed to 20.45 hrs on August 13, 2019.

• WE631 on August 13, 2019 from Hong Kong to Bangkok has been delayed and changed to WE631D on August 14, 2019 at 01.30 hrs.

• WE608 from Phuket to Hong Kong has been delayed to 20.20 hrs on August 13, 2019.

Passengers who affected by delayed flights on August 12-13, 2019 are able to contact for free-of-charge ticket change. Flight status can be checked at Call Center 1181 or +662 118 8888.

We apologize for any inconvenience.

แชร์ข่าว :
Tags: