ทีเคพาร์ค ส่งเสริมห้องสมุดในค่ายทหาร

3 กรกฎาคม 2562
1210

TK park เดินหน้าหารือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องที่ห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร 14 จังหวัด

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมหารือกับ รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในแนวทางพัฒนาต่อเนื่องของ “โครงการห้องสมุดมีชีวิตในค่ายทหาร” ทั้ง 17 แห่งใน 14 จังหวัด ความร่วมมือระหว่าง TKpark และสมาคมแม่บ้านทหารบก ด้วยการสนับสนุนสื่อนิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อบรมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก 

แชร์ข่าว :
Tags: