กิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk” กลางป่าคอนกรีต

24 มิถุนายน 2562
2977

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยจับมือซีพี คิกออฟ กิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk” กลางป่าคอนกรีต ชวนชมนกในสวนสาธารณะในเมืองหลวงตลอดปี 2562 ประเดิมก่อนที่สวนรถไฟ หวังปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ สานต่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) ชวนคนเมืองและครอบครัวใกล้ชิดธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk” หรือ กิจกรรมดูนกตามสวนสาธารณะ ร่วมสัมผัสและเรียนรู้ระบบนิเวศทางธรรมชาติผ่านการดูนก ซึ่งเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็น ดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เพื่อหวังปลูกจิตสำนึกเยาวชนคนรุ่นใหม่และสานสัมผัสครอบครัวคนเมืองให้เกิดความตระหนักรู้ เห็นคุณค่า และรักษาสมดุลธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมี ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์  ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานผู้บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) และครอบครัวพนักงานในเครือซีพีและเยาวชน บุคคลทั่วไปให้ความสนใจกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนวิชรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เครือเจริญโภคภัณฑ์และ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมมือกันจัดกิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk” เปิดโอกาสให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัว เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ เด็กผู้พิการทางสายตา  เด็กออทิสติกตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาระบบนิเวศ เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของนก การเรียนรู้สายพันธุ์นกต่างๆ  ผ่านการใช้กล้องดูนก (Binocular) ทั้งนี้เครือฯ และกลุ่มทรูได้ร่วมจัดทำแอพพลิเคชั่น Doo Nok ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลพันธุ์นก ในรูปแบบดิจิทัล กว่า 500 ชนิด เสมือนเป็น Bird Guide เครื่องมือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เสริมทักษะการเรียนรู้สายพันธุ์นกต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้ถึงชีวิตเล็กๆ ที่อยู่ในธรรมชาติรอบตัว เพลิดเพลินกับการเรียนรู้พฤติกรรมของนกนานาชนิด ซึ่งจะช่วยฝึกนิสัยช่างสังเกต เสริมสร้างทักษะ ในการจดจำ และเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์  ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาิแห่งประเทศไทย กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชน มีเจตนารมณ์ที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกรักษ์ธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะหมุนเวียนไปตามสวนสาธารณะต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสในผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ดูนกกันอย่างทั่วถึง รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนกและระบบนิเวศแก่บุคคลทั่วไป ได้มาสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงต่างจังหวัด และยังเป็นการเรียนรู้ระบบนิเวศ ผ่านการดูนก ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นแหล่งหากินของนกประจำถิ่น และเป็นที่แวะพักของนกอพยพในช่วงหน้าหนาวของทางเหนือที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากนกไม่มีที่แวะพักก็อาจทำให้ตายในที่สุด โดยภายในสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ ซึ่ง สวนวิชรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) พบนกกว่า 100 สายพันธุ์ โดยพบทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพและนกใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ นกกระรางหัวขวาน ดังนั้นเราจึงควรรักษาพื้นที่ป่ากลางกรุงให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป  

ด้าน ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานผู้บริหาร ทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์  และประธานผู้บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัดกล่าวว่า “บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนสมาคมฯ มากขึ้น  ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัว รวมถึงลูกค้าทั่วไป เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk” เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ ทำให้คนในเมืองได้สัมผัสความงดงามของสิ่งมีชีวิตคือ นก ที่เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดคนเมืองให้สัมผัสและหวงแหนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการสั่งทำเสื้อให้แก่ทีมงานจิตอาสาวิทยากร และหมวกใส่เดินดูนกให้กับประชาชนที่เข้าร่วม จาก “มูลนิธิออทิสติกไทย” เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ให้กับมูลนิธิฯ และเพื่อเป็นการตอกย้ำนโยบายการดำเนินธุรกิจด้าน CSR ควบคู่ไปกับสังคมและชุมชน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้หักรายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มร้านกาแฟแบรนด์ Jungle Café ภายใต้แนวคิด “DRINK MORE FOR FOREST” 1 บาท ต่อ 1 แก้ว เพื่อร่วมสนับสนุนให้กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เป็นประจำทุกปีต่อไป”

ทั้งนี้ กิจกรรม “ชวนชมนก Bird Walk”  ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ชีวิตนกในธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่ความรัก ความเข้าใจในธรรมชาติ จนนำไปสู่ความร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะจัดขึ้นทั้งสิ้น 7 ครั้ง หมุนเวียนไปตามสวนสาธารณะต่างๆในกรุงเทพฯ อาทิ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนหลวง ร.9 สวนพุทธมณฑล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบครัวที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.wearecp.com หรือทางเฟสบุ๊ค FB : Page / Bird Conservation Society of Thailand (BCST) และ PAGE / We Are CP  หรือ โทรศัพท์ 08-9989-1221

แชร์ข่าว :
Tags: