“ทีเอ็มบี” เสริมภูมิคุ้มกันเอสเอ็มอี

14 มิถุนายน 2562

ส่ง LEAN Supply Chain by TMB ตอกย้ำการเรียนรู้แบบใช้ประโยชน์ได้จริง

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน เอสเอ็มอีต่างต้องเผชิญกับความท้าทายหลายเรื่องไปพร้อม ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล หรือแม้แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ต้องไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเอง ซึ่งตรงกับความมุ่งมั่นของ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการให้เอสเอ็มอี “ได้มากกว่า” (GET More with TMB) ด้วยการเติมเต็มด้านความรู้และต่อยอดการสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในส่วนภูมิภาคที่อาจจะพลาดโอกาส หรือได้รับโอกาสน้อยกว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการเติมเต็มความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่ง ทีเอ็มบี เล็งเห็นในจุดนี้จึงได้ต่อยอดความสำเร็จของโครงการ LEAN Supply Chain  By TMB ผ่านโครงการ “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และจัดขึ้นที่จังหวัดระยองเป็นแห่งแรก

“สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต” หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี กล่าวว่า เอสเอ็มอีคือเสาหลักของเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตคิดเป็น 42% ของจีดีพี มีการจ้างงานสูงถึง 82% หรือมากกว่า 10 ล้านคน ในขณะที่จังหวัดระยองเองมีเอสเอ็มอีจำนวนกว่า 5,000 รายในกลุ่มภาคการผลิตและบริการเป็นส่วนใหญ่ ทีเอ็มบี จึงเลือกจังหวัดระยองเป็นแห่งแรกในการจัดโครงการ “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ในปีนี้ จากความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทย (YEC) ที่จะจัดขึ้นใน 5 จังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจทั่วประเทศ

โดย LEAN Supply Chain by TMB คือหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจอย่างไรให้มีผลประกอบการที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 13 รุ่น ใน 8 อุตสาหกรรม สามารถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้มากกว่า 1,150 ล้านบาท จาก 100 โครงการที่ผ่านหลักสูตรแบบเข้มข้น ทีเอ็มบี จึงได้นำความสำเร็จดังกล่าวมาต่อยอด ด้วยการกระชับหลักสูตรเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และเข้ากับงานสัมมนาในรูปแบบของกิจกรรมเวิร์กชอปภายในครึ่งวัน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้เรียนรู้และสามารถนำไปปฏิบัติใช้งานจริงได้ทันที

“ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในจังหวัดระยอง ปัจจุบันเราพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นทายาทธุรกิจรุ่น 2 และ 3 พวกเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แต่ก็ยังพบอุปสรรคที่เข้ามาท้าทาย ทำให้ชีวิตของเอสเอ็มอีนั้นไม่ง่ายเลย โดยจากแบบสอบถามตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจเอสเอ็มอี เราพบว่า ปัญหาภายในส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้น กำไรลดลง มีขั้นตอนการทำงานที่มากเกินความจำเป็น และการเคลื่อนย้ายทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมากเกินความจำเป็น ขณะที่ หลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB จะบอกถึงวิธีการลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างผลกำไรให้ธุรกิจได้ดีกว่าการลดคุณภาพของสินค้าและบริการ” สุกัญญา กล่าว

โครงการ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ ที่จังหวัดระยอง จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ด้วยรูปแบบของสัมมนาที่เป็นกิจกรรมเวิร์กชอป ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นอกจากจะได้ความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถนำไปปรับใช้จริงได้ทันทีแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง และระหว่างผู้ประกอบการกับทีเอ็มบี

 

เห็นประโยชน์-นำไปใช้ได้จริง

ด้าน “สุวิมล ตวงวุฒิกุล” ผู้จัดการฝ่ายการเงิน-บัญชี บริษัท แสงรุ่ง กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และรองประธานฝ่ายอุตสาหกรรม YEC จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมสัมมนาที่จังหวัดระยอง ให้ความเห็นว่า รูปแบบการจัดงานของ ทีเอ็มบี จะแตกต่างจากการสัมมนาของโครงการอื่นๆ ที่เคยเข้าร่วมมา โดยสัมมนาครั้งนี้ทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนและเข้าใจมากขึ้น คิดว่าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจตนเองซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตที่มีกระบวนการผลิตเป็นขั้นเป็นตอน และหลังจากนี้จะกลับไปมอนิเตอร์ว่า สิ่งที่ทำอยู่ในแบบเดิมๆ นั้นมีจุดไหนที่เกินความจำเป็นหรืออาจจะทำไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์กับธุรกิจบ้าง

“ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูง ผู้ประกอบธุรกิจเองหากไม่เปิดใจรับฟังสิ่งใหม่ๆ ภายใต้โลกที่มีการพัฒนาไปไกลมากแล้ว ก็อาจจะล้าหลังหรือตามไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้น จึงคิดว่า ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ เข้ามาให้โอกาส นำความรู้มาให้ และหากผู้ประกอบการต้องการอยู่รอดในโลกของการแข่งขันนี้ ก็ควรมารับฟัง ซึ่งทีเอ็มบีก็สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เราต้องการได้” สุวิมล กล่าว

“กรณ์ ธนาอัครชล” เจ้าของธุรกิจส่งออกทุเรียนแช่แข็ง บจก.สยามเฟิรส อินเตอร์เทรด และกรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท บ้านสิริศา จำกัด กล่าวว่า ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตมีความสำคัญเชื่อมโยงกันหมด ซึ่งจะนำเอาสิ่งที่เรียนรู้จากกิจกรรมอบรมของทีเอ็มบีในครั้งนี้ไปวิเคราะห์และนำมาปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ ด้วยการลำดับวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวางแผนการผลิตตั้งแต่ต้นทำให้การผลิตมีความราบรื่น ไม่ติดขัดในแต่ละจุด เริ่มจากแหล่งวัตถุดิบ ขั้นตอน ระยะเวลาในการผลิต จนถึงการขนส่ง ลดปัญหาและการสูญเสียทรัพยากร ทำให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วย

สำหรับสิ่งที่เห็นชัดและต้องปรับปรุงในโรงงานหลังการเข้าอบรมครั้งนี้เป็นเรื่อง คน เพราะบางขั้นตอนการทำงานของคนที่ทำอยู่ตอนนี้ รู้สึกว่ายังใช้ประสิทธิภาพไม่เต็มร้อย และบางขั้นตอนมีการสูญเสียมากพอสมควร ดังนั้น ต้องปรับในแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้องมากขึ้น นำเอาความรู้จากการเวิร์คช็อปครั้งนี้ไปปรับใช้ก็น่าจะได้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยลดต้นทุนการผลิต

ปิดท้ายที่ “อัครณัฐ สกุลพราหมณ์” รองประธาน YEC เจ้าของธุรกิจหลากหลายในจังหวัดระยองทั้ง ธุรกิจโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า สถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านกาแฟ ในย่านนิคมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ต้นทุนส่วนเกินที่เป็นความสูญเสียในธุรกิจบริการนั้น มองว่าคือต้นทุนด้านพลังงาน และการบริหารจัดการเรื่องเวลา ที่จะนำไปปรับกระบวนการทำงานให้กระชับมากกว่านี้ จากการเข้าร่วมอบรม LEAN Supply Chain by TMB  กับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ ทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมากและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกับธุรกิจของตนเอง

“ผมคิดว่า ทีเอ็มบี มาถูกทางมากๆ เพราะแม้ว่าผู้ประกอบการเองจะมีประสบการณ์กันอยู่แล้ว แต่ทุกคนก็ต้องหมั่นเติมความรู้ เสริมความสามารถของตนเองภายใต้ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น ทำให้เราอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เราและธุรกิจของเราอยู่รอด ซึ่ง LEAN มีประโยชน์มากที่จะช่วยให้เรากรองน้ำออกไป เหลือแต่เนื้อๆ ที่เป็นประโยชน์ และนอกจากความรู้แล้ว ผมคิดว่ายังได้ความสนุกและมิตรภาพจากกลุ่มผู้ที่เราได้เข้าร่วมเวิร์กชอป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน” อัครณัฐ กล่าว

แชร์ข่าว :
Tags: