สุเอซ ส่งเสริมการรีไซเคิลขยะพลาสติกในประเทศไทย

11 มิถุนายน 2562
6170

ภาพ 3 มิติจำลองของโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนของสุเอซ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กับกรุงเทพฯ

 

สุเอซ เตรียมสร้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทยเพื่อเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นพอลิเมอร์หมุนเวียน (Circular Polymer) โดยโรงงานพอลิเมอร์หมุนเวียนแห่งนี้เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกในเอเชียของบริษัท และจะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย โดยจะมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โรงงานแห่งใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการรีไซเคิลพลาสติกเต็มรูปแบบ 100ในปี 2573 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาวิกฤตขยะพลาสติกล้นโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สำหรับโรงงานแห่งใหม่ของสุเอซนั้นตั้งอยู่ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้กับกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนขยะฟิล์มพลาสติก LDPE หรือพลาสติกพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำ (Low-Density Polyethylene) และพลาสติก LLDPE หรือพลาสติกพอลิเอทิลีนที่มีความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (Linear Low-Density Polyethylene) ในประเทศจำนวน 30,000 ตันต่อปี ซึ่งอาจกลายเป็นขยะไร้ค่าหรือทำลายสิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นพลาสติกคุณภาพดีที่ผลิตจากพลาสติกที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิล (post-consumer recycled หรือเรียกย่อๆว่าPCR พลาสติกPCR เหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

 

โรงงานแห่งนี้จะดำเนินงานสอดคล้องตามมาตรฐานระเบียบข้อบังคับสูงสุดด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ด้วยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่ช่วยลดการใช้น้ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ พลังงานบางส่วนที่นำมาใช้ในโรงงานจะมาจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (rooftop solar panels) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าโรงงานขนาด 14,000 ตารางเมตรแห่งนี้จะก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2563 โดยจะมีการจ้างพนักงานราว 80 คน

 

"ขยะพลาสติกในประเทศไทยมีมากถึง 2 ล้านตันต่อปี แต่มีเพียงร้อยละ 25 ของขยะพลาสติกเหล่านี้ที่ถูกรีไซเคิล ในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรป สุเอซ พร้อมนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาช่วยส่งเสริมประเทศไทยอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ไทยบรรลุแผนการลดขยะพลาสติกตามที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งจะช่วยดูแลรักษามหาสมุทรไปในตัวด้วย" สตีฟ คลาร์ก (Steve Clark) ประธานบริหารบริษัท สุเอซ เอเชีย กล่าว

 

ตลาดรีไซเคิลพลาสติกนับเป็นตลาดสำคัญของสุเอซ ในแต่ละปี สุเอซกรุ๊ปได้เปลี่ยนขยะพลาสติกประมาณ 400,000 ตันในโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญของตนเองทั้ง 9 แห่งในยุโรป และผลิตพอลิเมอร์หมุนเวียนถึง 150,000 ตัน สุเอซยังร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรการกำจัดขยะพลาสติกหรือ "Alliance to End Plastic Waste" ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกที่ริเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562 เพื่อกำจัดขยะพลาสติกให้หมดไปจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะขยะพลาสติกในท้องทะเล

 

โรงงานแห่งใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสุเอซกรุ๊ป ที่ทางบริษัทได้มีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้ประเทศในภูมิภาคนี้มีการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่ม ตลอดจนบริการด้านสุขอนามัยและการจัดการขยะที่ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงสองปีที่ผ่านมาสุเอซได้ลงนามในสัญญาเพื่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานทดแทนจากขยะ (waste-to-energy plant) ในไทย ทำการขยายโรงงานผลิตน้ำดื่มเมดาน (Medan) ที่อินโดนีเซีย รวมทั้งสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียและวางโครงข่ายระบบระบายน้ำเสียในจังหวัดโห่วยาง(Hậu Giang) ทางตอนใต้ของเวียดนามด้วย

 

แชร์ข่าว :
Tags: