"โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง"

"โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร วันที่9 เม.ย. - 10 มิ.ย. 2562

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัคร "โครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง"

โครงการนี้ เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ได้เข้ามาศึกษารายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่9 เม.ย. - 10 มิ.ย. 2562
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :www.graduatenu.ac.th
  • สอบถามรายละเอียด : นายสุรินทร์ นิลาพันธ์ โทร.085 050 4839 
  • e-mail : [email protected]