โครงการ Food for Life ปีที่ 11

14 พฤษภาคม 2562
8175

ซี.พี. เมียนมา มอบความสุขและสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ผ่านโครงการ Food for Life ปีที่ 11นายดิลก สิริเพ็ญโสภา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านธุรกิจฟาร์ม บริษัท เมียนมาร์ ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด หรือ ซี.พี. เมียนมา ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้นำรุ่นใหม่ หลักสูตร Myanmar Leader Develop Leader รุ่นที่ 3 (MLDL) ร่วมโครงการ Food for Life ปีที่ 11 มอบความสุขและสร้างกำลังใจให้ผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน การปรับทัศนียภาพบ้านพักให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบเงินบริจาคในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ณ บ้านพักคนชรา ชู่ย มิน วุน เขตเมงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา./

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3
แชร์ข่าว :
Tags: