คณบดีคนใหม่คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เลี้ยงขอบคุณอดีตคณบดี

7 พฤษภาคม 2562

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคนใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School

ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคนใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn Business School จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ อดีตคณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และเลี้ยงต้อนรับทีมผู้บริหารชุดใหม่ อาทิ รศ. ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, รศ. ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย ณ แปซิฟิก ซิตี้ คลับ ถ.สุขุมวิท

แชร์ข่าว :
Tags: