เอ็กซพีเรียนนำเสนอบริการทางการเงินได้ถึง 4,800 ล้านข้อเสนอ

15 เมษายน 2562
1448

เอ็กซพีเรียนช่วยสร้างข้อเสนอทางการเงินมากกว่า 300 ล้านข้อเสนอต่อเดือนทั่วโลก และประสบความสำเร็จได้รับการอนุมัติบริการทางการเงินมากถึง 8.1 พันล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

เอ็กซพีเรียนผู้นำด้านบริการข้อมูลสำหรับธุรกิจระดับโลก ประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี 2553 ให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ทั่วโลกเอ็กซพีเรียนใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการของธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคม มาทำให้เกิดการเสนอบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทถึง 8.1 พันล้านข้อเสนอ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเรื่องของการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้มาสร้างให้เกิดข้อมูลการเงินส่วนบุคคลโดยที่ไม่มีข้อมูลด้านการเงินกับธนาคารใดๆ มาก่อน ทั้งหมดช่วยเร่งการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการเงินทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงและมีประชากรมากกว่า 600 ล้านคนโดยเกือบสามในสี่ (73เปอร์เซ็นต์) ไม่มีบัญชีธนาคาร ข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 พันล้านรายการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นจากโซลูชั่น Dynamic Airtime Advance (DAA) ของเอ็กซพีเรียนซึ่งนำเสนอบริการเติมเงินล่วงหน้าให้กับทางลูกค้าที่ใช้บริการในรูปแบบของการใช้บริการมือถือแบบเติมเงิน

โซลูชันนี้เป็นโซลูชั่นที่นำเสนอเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ใช้บริการในรูปแบบของแผนชำระเงินล่วงหน้าหรือ พรีเพด ตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนลูกค้าแบบพรีเพดถึง 98.3 เปอร์เซ็นต์ ของลูกค้าทั้งหมด หรือตลาดที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้บริการระบบพรีเพดจำนวนมากอย่างประเทศไทยที่มี 80 เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์เช่นนี้โซลูชั่น DAA ของเอ็กซพีเรียน จะเป็นโซลูชั่นที่ช่วยนำเสนอประสบการณ์ทางด้านบริการทางการเงินครั้งแรกที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค และเป็นการปูทางบริการทางการเงินอื่นๆ สำหรับผู้บริโภคต่อไปในอนาคต ซึ่งช่วยปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ด้วยระบบการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของเอ็กซพีเรียน

มิสเตอร์เดฟ ดิมาน กรรมการผู้จัดการ เอ็กซพีเรียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่ กล่าวว่า “โซลูชัน DAA เป็นตัวอย่างแนวทางที่เอ็กซพีเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือกเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอัตลักษณ์ทางการเงินให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและไม่ได้รับการดูแลทางด้านบริการทางการเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความพยายามอื่น ๆ ของเราในการลงทุนและทำงานร่วมกับสถาบันการเงินรายสำคัญในภูมิภาค เช่น ซากาจ้า (CekAja) และริงกิตพลัส (RinggitPlus) เรายังคงมุ่งมั่นในการเสริมกำลังผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ด้วยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้น”

ระบบของ DAA ช่วยขยายความสามารถในการมองหามูลค่าสูงสุดที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย ด้วยการมองหากลุ่มลูกค้าระบบมือถือแบบพรีเพดที่มีความเสี่ยงต่ำ เมื่อยอดเงินในระบบของลูกค้าอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งข้อมูลที่จะนำมามาใช้ในการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมกับข้อมูลความเสี่ยงด้านบริการทางการเงิน ได้แก่ พฤติกรรมในการเติมเงินเข้าระบบ รูปแบบการโทร และการใช้งานข้อมูลรวมถึงความเร็วในการตอบสนอง หลังจากนั้นจะสร้างข้อมูลให้กับลูกค้าโดยการตรวจสอบการใช้งานและรูปแบบพฤติกรรมขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ผ่านตามเกณฑ์

โซลูชั่น DAA ของเอ็กซพีเรียนจะเข้ามาช่วยและเสริมความสามารถให้กับสังคมทั่วไปในช่วงเวลาฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น หลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอ็กซพีเรียนได้เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการมือถือในการเสนอวงเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการทุกรายในช่วงเวลา 3 วันโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติใดๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อแจ้งเตือนเพื่อน ๆ และครอบครัวเกี่ยวกับความปลอดภัยและที่อยู่ของพวกเขา

มากไปกว่าการขยายความสามารถด้านสร้างเอกลักษณ์ทางการเงินให้ผู้บริโภคด้วย DAA เอ็กซพีเรียนยังได้จับมือกันพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในการนำเอาข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมการใช้งานโดยที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ มาใช้วิเคราะห์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับสถาบันการเงินเพื่อขยายบริการทางการเงินและการประกันภัยแก่พวกเขา

เอ็กซพีเรียนมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ทางสังคม ให้กับตลาดที่ประชากรส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการเข้าถึงบริการทางธนาคาร ด้วยการเพิ่มการใช้งานข้อมูลทางเลือก เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางการเงินของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาตามไปด้วย

เกี่ยวกับเอ็กซพีเรียน
เอ็กซพีเรียน บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลชั้นนำของโลก ด้วยบริการข้อมูลสำหรับช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านหรือรถยนต์ การส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัย จนกระทั่งถึงการสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการเชื่อมต่อกับลูกค้าใหม่ เอ็กซพีเรียนช่วยให้ผู้บริโภคและลูกค้าของเราจัดการข้อมูลได้อย่างมั่นใจ เรามีบริการสำหรับลูกค้ารายย่อยในการควบคุมการใช้จ่ายเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเจริญเติบโตได้ บริการสำหรับกลุ่มผู้ออกสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้น และบริการสำหรับองค์กรเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรม

เอ็กซพีเรียนมีพนักงาน 16,500 คน ทำงานใน 39 ประเทศ และในทุกๆ วัน เอ็กซพีเรียนลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ บุคลากรที่มีความสามารถและนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกโอกาส เอ็กซพีเรียนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (EXPN) และเป็นส่วนหนึ่งของ FTSE 100

สามารถศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.experian.co.th หรือเยี่ยมชมบล็อกที่มีทั้งข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มบริษัทเอ็กซพีเรียนโกลบอล ได้ที่ www.experian.com/blog/news

แชร์ข่าว :
Tags: