การดูแลและฟื้นฟูตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย

13 เมษายน 2562
5269

การดูแลและฟื้นฟูในระยะยาว

อัตรานี้ ... ที่สุดของที่สุด แห่งความคุ้มค่าในการดูแลผู้สูงวัยในระดับ Super-Premium Nursing home ที่จะยกระดับการดูแลและฟื้นฟูในระยะยาวที่จะตอบโจทย์สังคมโดยส่วนรวมเปิดจองวันนี้ ชมห้องตัวอย่าง (โปรดนัดหมายล่วงหน้า)เปิดบริการ กลางเมษายน 2562 นี่ครับ
สนใจสอบถามที่094-426-4439065-598-878302-056-1685
www.thesenizens.com

แชร์ข่าว :
Tags: