ดูงานโคนมเนเธอร์แลนด์ ตั้งเป้าสานต่อความร่วมมือ

12 เมษายน 2562
6252

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ดูงานโคนมเนเธอร์แลนด์ ตั้งเป้าสานต่อความร่วมมือ เพื่อเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าร่วมดูงานด้านเกษตรโคนม ณ สำนักงานใหญ่ ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เมืองอัมเมอร์ฟอร์ต ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรโคนมที่มีประสบการณ์การทำฟาร์มโคนมมากว่า 145 ปี โดย มร.ไฮน์ ชูมาร์คเกอร์ ประธานกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและพูดคุยหารือถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตนมทั้งระบบ

รวมทั้งการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรโคนม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านการพัฒนาการเกษตรโคนมอย่างยั่งยืน อันนำมาสู่ความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทย และเนเธอร์แลนด์เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพนมและอุตสาหกรรมนมไทย

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมฟาร์มโคนมตัวอย่างหนึ่งในสมาชิกสหกรณ์โคนมของฟรีสแลนด์คัมพิน่า ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ฟรีสแลนด์คัมพิน่าประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมภายใต้เครื่องหมายการค้าโฟร์โมสต์ โดยมีมาตรฐานการผลิตภายใต้การควบคุมของฟรีสแลนด์คัมพิน่าเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทยตลอดระยะเวลากว่า 63 ปี

แชร์ข่าว :
Tags: