โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการด้านบริหาร

6 กุมภาพันธ์ 2562
12096

ประกาศแต่งตั้ง นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และบริหารการให้บริบาล

เนื่องด้วย คณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีประกาศแต่งตั้ง นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ เป็นผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แทน รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ที่มีความประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงาน โดยคุณอาทิรัตน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย และบริหารการให้บริบาลและการรักษาโดยยึดหลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีผลตั้งแต่ วันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
กุนธิรา ณัฐวัฒนานนทน์ (ยุ้ย)
ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
Tel. 094-1545698

แชร์ข่าว :
Tags: