แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

16 มกราคม 2562
2630

 

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายเอกรัชย์ เรืองชัยนันท์ อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ อดีตอนุกรรมาธิการบริหารน้ำฯ วุฒิสภา นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม อดีตอนุกรรมาธิการบริหารน้ำฯ วุฒิสภา และ ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้เดินทางมาร่วม แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้ศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล เป็น ราชบัณฑิต

แชร์ข่าว :
Tags: