Spin Master และ Alpha Group ยุติข้อพิพาทเรื่องสิทธิบัตร

16 มกราคม 2562
2484

Spin Master และ Alpha Group ยุติข้อพิพาทเรื่องสิทธิบัตรของเล่น Bakugan(R)

บริษัท Spin Master Corp. (TSX:TOY; www.spinmaster.com) และบริษัท Alpha Group Co., Ltd. จากนครกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีความยินดีที่จะประกาศว่า ทั้งสองบริษัทได้ยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับของเล่นแปลงร่างในแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเงื่อนไขส่วนหนึ่งระบุว่า หลังวันที่ 31 มกราคม 2019 บริษัท Alpha Group จะไม่จำหน่ายของเล่น Screechers Wild! ที่มีการฟ้องร้องในสามคดีในสามประเทศที่กล่าวถึงข้างต้น

คุณคริส ฮาร์ส ที่ปรึกษาของบริษัท Spin Master Corp. กล่าวว่า "เราภูมิใจมากกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของเล่น Bakugan เรามีประวัติและชื่อเสียงในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และจะเดินหน้าปกป้องสิทธิของเราอย่างจริงจังเมื่อถึงเวลาที่จำเป็น"

Spin Master ยื่นจดสิทธิบัตรกลไกการแปลงร่างของ Bakugan และได้รับการจดสิทธิบัตรทั่วโลก บริษัทมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการปกป้องเทคโนโลยีดังกล่าวในตลาดสำคัญๆทั่วโลก ปัจจุบัน Spin Master มีคดีฟ้องร้องบริษัท Mattel ในแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก จากข้อกล่าวหาที่ว่าของเล่น Mecard ของ Mattel ละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีของเล่น Bakugan


แชร์ข่าว :
Tags: