อิเกีย บางใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน

27 พฤศจิกายน 2561
2364

อาสาสมัครกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Day)กิจกรรมดีๆ ที่อิเกียเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม

จากวิสัยทัศน์ของอิเกีย “To create a better everyday life for the many people” หรือ “การสรรสร้างชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนทั่วไปในทุกๆ วัน อิเกีย สาขาบางใหญ่ ภายใต้การบริหารของบริษัทอิคาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Day) ที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของอิเกียร่วมกันทำ ได้แก่ การปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน การปลูกต้นไม้เพื่อให้ความร่มรื่น การทำปุ๋ยเกษตร การกำจัดวัชพืช การแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเกมตอบคำถามและมอบรางวัลให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส รวมทั้งยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการทำกิจกรรมด้านการศึกษาในโรงเรียน หรือสนับสนุนทุนการศึกษาสามารถติดต่อมูลนิธิ EDF ได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมล [email protected] หรือคลิก www.edfthai.org ทั้งนี้ทุกการทำกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ตามกฎหมาย

แชร์ข่าว :
Tags: