บีเจซี มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านธุรกิจ

26 พฤศจิกายน 2561
2394

บีเจซี มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ด้านธุรกิจ แก่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

 

กลุ่มบีเจซี นำโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายธีระ วีระธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและงานสับสนุนส่วนกลาง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนโครงการ “Space by Chulalongkorn Business School”  และเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และ ตัวแทนนิสิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา วิสมิตะนันทน์ และ อาจารย์ ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์ กรรมการศูนย์ Digital Learning คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ สืบสานเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการพัฒนาชาติและสร้างบุคลาการคุณภาพให้แก่ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธุรกิจที่ทันสมัย ให้แก่นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านธุรกิจ ณ ห้องเพลินจิต ชั้น 19 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 

 

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่        

วรลักษณ์ เด่นสกุล (เพลิน)                        มือถือ 081-4463205        อีเมล์ devoraluck@bigc.co.th

จิราทิพย์ สูรย์ส่องธานี (บุ๋ม)                      มือถือ 081-9377993        อีเมล์ jirathis@bjc.co.th

ธงไทย ระวังวงศ์ (แอมส์)                          มือถือ 082-4317475        อีเมล์ thongthr@bjc.co.th

นัฎฐาภรณ์ กาญจนประดิษฐ์ (โอปอร์)         มือถือ 085-1536353        อีเมล์ nattapoa@bjc.co.th

 

แชร์ข่าว :
Tags: