เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”

12 กันยายน 2561
519

พร้อมมอบประสบการณ์ด้านการลงทุนด้วยตัวแทนคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

เอไอเอ ประเทศไทย ผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์ ยูนิต ลิงค์ ได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการให้เป็น ‘ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน’ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ซึ่งสามารถให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาว และสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการลงทุนกับผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนมืออาชีพ อย่างตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอที่มี IC License กว่า 10,000 คนทั่วประเทศ พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ (AIA Unit Linked) แบบประกันชีวิตควบการลงทุน ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายตามความต้องการ

 

โดยในพิธีเปิดโครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มอบโล่เพื่อแสดงถึงความเห็นชอบให้เอไอเอ ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน โดยมี นายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน เอไอเอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบโล่ดังกล่าว ซึ่งนายสุขวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง เปิดเผยว่า “เอไอเอ ประเทศไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้เป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน และได้เข้าร่วมโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน ซึ่งถือเป็นโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าหรือนักลงทุนทุกระดับอย่างแท้จริง ด้วยการให้บริการดูแลการลงทุนที่ครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  

(1) การสำรวจและทำความเข้าใจลูกค้า ซึ่งเอไอเอมีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและระบบ uNeedLink ที่ทำให้เรารับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้าน เพื่อช่วยให้เอไอเอสามารถวางแผนและเลือกแบบประกันที่เหมาะสมให้กับลูกค้า

(2) การกำหนดแผนจัดสรรการลงทุน (Asset Allocation) โดยการนำข้อมูลด้านการรับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า มาพิจารณาและออกแบบจัดเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า

(3) การแนะนำการลงทุนแบบองค์รวม บริษัทได้คัดเลือกกองทุนจากบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย อาทิ หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด, หลักทรัพย์ กรุงศรี, หลักทรัพย์ ภัทร, ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทย เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ทุกรายได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

(4) การติดตามและปรับปรุงการลงทุน บริษัทมีการแจ้งผลการดำเนินงานของกองทุนทั้งหมดภายใต้ผลิตภัณฑ์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ รายไตรมาสให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

(5) การรายงานภาพรวมการลงทุนของลูกค้า  ซึ่งลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ จะได้รับรายงานประจำปี เพื่อดูข้อมูลกรมธรรม์พร้อมสรุปข้อมูลมูลค่าบัญชีกรมธรรม์

 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกัน เอไอเอ ยูนิต ลิงค์ ได้ทางเว็บไซต์ aia.co.th หรือติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือเอไอเอ คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1581 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน สามารถดูได้ที่ www.5ขั้นมั่นใจลงทุน.com และเฟซบุ๊คเพจ 5 ขั้นมั่นใจลงทุน

 

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิกซิฟิกทั้งในประเทศฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน เวียดนาม นิวซีแลนด์ มาเก๊า บรูไน และกัมพูชา และเป็นผู้ถือหุ้น 97% ในบริษัทในเครือในประเทศศรีลังกา และถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย อีกทั้งยังมีสำนักงานผู้แทนในประเทศพม่า

 

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อเกือบศตวรรษที่ผ่านมา โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาคโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ 221 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับ 32 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 16 ล้านคน

 

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ 1299 สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอไอเอ ประเทศไทย

อรนิตา สิริสุวัณณ์ โทร. 02 638 6539/ 062 596 5164 อีเมล ornnita.sirisuvanna@aia.com

ปานระวี ซาตะนัย โทร. 02 638 7493/ 098 789 2497 อีเมล panrawee.satanai@aia.com

แชร์ข่าว :
Tags: