ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กสทช. และ ITU

11 กันยายน 2561
402

วันที่ 17-20 กันยายน 2561 ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น ๓ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อที่ 2 ในประเด็นเรื่อง Competition analysis in digital applications environment เป็นระยะเวลา 4 วัน ในระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2561 ในประเทศไทย ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น ๓ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

การจัดประชุมเป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแล
Asia – Pacific ระหว่างสำนักงาน กสทช. และ ITU ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561
จะเป็นกลไกสำคัญของสำนักงาน กสทช. ในการปฏิบัติตามแผนงานด้านการพัฒนาโทรคมนาคมภายใต้กรอบของ Dubai Declaration และยังเป็นความร่วมมือในระดับสากลเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย และประเทศกำลังพัฒนาภายในภูมิภาค

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาทิ ความสามารถในการวิเคราะห์การแข่งขันด้านการสื่อสารผ่านดิจิทัล
แอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยการลดต้นทุน ระยะเวลา เพิ่มช่องทางการค้าและก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณ Ashish โทร. 02-575-0055 หรือที่เว็บไซต์ https://www.itu.int

 

 

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: