"รุกขะ เทวะ" นิทรรศการภาพถ่าย

7 กันยายน 2561
484

"รุกขะ เทวะ" นิทรรศการภาพถ่าย แฝงเรื่องราวของ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการภาพถ่าย "รุกขะ เทวะ" มาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายที่จะแฝงเรื่องราวของ ความคิด ความรู้สึกของมนุษย์ต่อธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงและไม่เคยหยุดนิ่ง จากอดีตกาลที่เคยสงสัยและความไม่เข้าใจ ความเกรงกลัว เคารพ นับถือ จนเริ่มโยงใยพัฒนา ผสมผสาน กำเนิดความเชื่อ ประเพณี บริบททางวัฒนธรรมมากมาย จวบจนปัจจุบัน เรามุ่งมั่นพัฒนาวิทยาการทุกๆด้าน เกิดความคิดและความเข้าใจว่าได้หยั่งรู้แท้จริงในสรรพสิ่ง แต่ขณะเดียวกันนั้น มนุษย์เองก็กำลังค่อยๆก้าวรุกล้ำ และสั่นคลอนศรัทธายำเกรงที่เคยมีมาช้านาน และเมื่อคติความเชื่อที่แฝงการ  “อนุรักษ์” อันเคยเป็นปราการคอยปกป้องถูกทำลายลง สมดุลแห่งธรรมชาติจะดีดุจดั่งเดิมนั้น ย่อมยากจะรักษาไว้เช่นกัน คติความเชื่อปัจจุบันใดเล่าที่จะมอบสมดุลกลับมาดีดังเดิม

นิทรรศการครั้งนี้จะมีพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 18:00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน  และผู้ที่สนใจสามารถชมผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.  (หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายกำหนดการ

วันที่  14 ก.ย.61 

15:00 - 16:30 น.         เสวนาหัวข้อ “งานศิลปะภาพถ่าย รุกขะ เทวะ” และ

                                      “(คนรุ่นใหม่)กับการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

                                      โดย มีศิลปินเจ้าของผลงาน และตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

                                      ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดมุมมอง ของศิลปะและการกับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

18:00 น.                       รองศาสตราจารย์ ดร.วรลักญจก์ บุณยสุรัตน์ คณบดี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                      เป็นประธานเปิดงาน 

 

18:15น.                       การแสดงเปิดงาน "รุกขะ เทวะ" โดย 

                                      รณรงค์ คำผา ช่างฟ้อนและนักออกแบบลีลา

                                       ผู้ที่พัฒนาศิลปะการฟ้อนแบบเก่าออกมาในรูปแบบใหม่ ที่เป็นแบบฉบับอันมีเอกลักษณ์ของตัวเอง

 

วันที่ 15  ก.ย 61

14:00 -16:00 น.          กิจกรรม Artist & Curator Tour 

                                      โดย ศิลปินและภัณฑารักษ์    พาชมงานนิทรรศการพร้อมทั้งอธิบาย ตอบคำถาม 

 

แชร์ข่าว :
Tags: