งาน "Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"

7 กันยายน 2561
339

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต (ลานลิฟต์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 

ตามที่มูลนิธิเพื่อคนไทย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า 80 องค์กรจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาคสังคม ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ผู้ขับเคลื่อนงานแก้ปัญหาสังคมประเด็นต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมการให้ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย ร่วมกันจัดงาน "Good Society Expo 2018 ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา" กำหนดจัดวันที่ 13 -16 กันยายนนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นั้น

 

มูลนิธิเพื่อคนไทยในนามตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้จัดงาน ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเป็นอีก1 พลังของสื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม ในงานเปิดเวที "Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา" กำหนดจัดวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ต (ลานลิฟต์แก้ว) ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีวิทยากร เช่น คุณวิเชียร พงศธร ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ คุณกอบศักดิ์ ดวงดี และคุณดวงกมล พิศาล พร้อมกันนี้ขอเรียนเสนอข้อมูลและหนังสั้นแนะนำงาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ลิ๊งค์หนังสั้นhttps://www.facebook.com/KhonThaiFoundation/videos/255762241723805/

 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่าน เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการมีพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหาสังคมให้เห็นผลได้มากขึ้นยิ่งๆ ขึ้นไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

 

 

 

บุคคลติดต่อ :      คุณพรนภา เชื้อทอง เจ้าหน้าที่สื่อสารสังคม โทร 099-128-9916 อีเมลpornapa.c@ybf.premier.co.th

แชร์ข่าว :
Tags: