แฟมิลี่มาร์ทสนับสนุนลดอุบัติเหตุทางน้ำของเด็กไทย

5 กันยายน 2561
392

FamilyMart ประเทศญี่ปุ่น (FamilyMart Co., Ltd.) ผู้สนับสนุนเงินบริจาค “ Global Fund Children” จึงได้นำเงินบริจาคส่วนหนึ่งจากลูกค้า

 การจมน้ำเป็นอุบัติเหตุที่พบบ่อยมากในเด็ก และยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี  มีอัตราสูงมากกว่าการเสียชีวิตจากโรคติดต่อ และอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ โดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาในช่วงปิดเทอม มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเฉลี่ย 334 คนต่อปีจากการเล่นน้ำ (ข้อมูลจากสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค) ซึ่งมาจากสาเหตุความรู้เท่าไม่ถึงการ และขาดทักษะการช่วยเหลือตัวเองเมื่อตกน้ำ ส่วนมากจะเกิดที่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  สระว่ายน้ำ หรือแม้แต่ อ่างเลี้ยงปลา ตามบ้าน หรือ จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ  รวมทั้งผู้ปกครองขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการกู้ชีพ การปฐมพยาบาล  ปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการเร่งแก้ไขโดยการบรรจุ เรื่องมาตรการการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ รวมทั้งสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับการปัองกันเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเด็กและสังคมต่อไป

มร. จุนนิชิ ยามาชิตะ ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัด กล่าวว่า “ ปีนี้เป็นปีที่ 2  สำหรับการร่วมสนับสนุน โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางน้ำของเด็ก ด้วยเรามองว่า  ปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำที่มีอัตราสูงมากในปัจจุบัน การส่งเสริมมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการให้ ความรู้และทักษะให้กับ สมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เพื่อให้สามารถมีชีวิตรอดจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางน้ำ หรือ ช่วยกู้ภัยผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น  ซึ่งเป็นที่น่ายินดี สำหรับปีนี้ เราได้รับการตอบรับจาก โรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มากขึ้น และหวังว่าจะสามารถขยายโครงการต่อไปยัง โรงเรียนตามต่างจังหวัดของประเทศไทยได้ เพิ่มมากขึ้น”

 สำหรับ กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิตครั้งนื้มีเด็กจำนวน 280 คน จาก 7 โรงเรียมเข้าร่วมโครงการ อาทิ โรงเรียนสวนบัว  โรงเรียนพญาไท โรงเรียนราชวินิต  และ โรงเรียนวัดโสมนัสเป็นต้น โดยสถานศึกษาได้เข้ามาแสดงผลงานและอธิบายผลงานการจัดกิจกรรม และ การสาธิตการว่ายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมต่ออุทกภัย

 

แชร์ข่าว :
Tags: