NPS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018

3 กันยายน 2561
475

เอ็นพีเอสได้เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมตลอดมา

 เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ผู้บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ รับรางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่าง ยั่งยืน  ประจำปี 2561 (CSR-DIW Award 2018) ในกลุ่ม CSR-DIW Continuous Awardจากกรม โรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเอ็นพีเอสได้เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมตลอดมา

แชร์ข่าว :
Tags:

i-NewspaperView All