เปิดตัวนิทรรศการ Go Zero Waste ชีวิตใหม่ไร้ขยะ 11 กันยายนนี้

31 สิงหาคม 2561
678

ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ สร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมไร้ขยะ

ร่วมฟังประเด็นเสวนา“Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ”การเข้าสู่สังคมที่ขยะเป็นศูนย์เป็นจริงได้หรือไม่กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยปัจจุบันโดยวิทยากรนักจัดการขยะทั้ง 3 ท่านคุณครูปราณี หวาดเปียคุณครูจากโรงเรียนรุ่งอรุณผู้เชี่ยวชาญการจัดการขยะในโรงเรียนที่ไม่หยุดอยู่แค่ภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังขยายผลผ่านการทำงานร่วมกันทั้งนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ไปจนถึงผู้ปกครองไปสู่ระดับชุมชน

ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยามผู้ก่อตั้งโครงการ “สวนสุขภาวะห้องสมุดกำแพง” เปลี่ยนพื้นที่กองขยะเขตภาษีเจริญ ให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้เพื่อชุมชน

ดร.ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย ตัวแทนจากกลุ่ม Trash Hero ประเทศไทยกลุ่มอาสาสมัครคนรักษ์โลกที่รวมตัวกันเพื่อเก็บขยะบนชายหาด คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางชายทะเลให้สวยงามไปจนถึงปรับเปลี่ยนขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นของมีมูลค่า ทำประโยชน์แก่สังคม

.

ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย คุณบอล ทายาท เดชเสถียร และคุณยอด พิศาล แสงจันทร์ พิธีกรจากรายการ “หนังพาไป” สองพิธีกรผู้มีประสบการณ์การจัดการขยะในบ้านด้วยตนเอง

.

เรียนรู้จากจุดจัดการขยะภายในศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ และแนวคิดวิธีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและสร้างสรรค์ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำหมอนหลอดเพื่อผู้ป่วยติดเตียง และจุดรับบริจาคถุงผ้าสำหรับส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆสอดคล้องกับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยา

และเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน “Go Zero Waste ชีวิตใหม่ ไร้ขยะ สำรวจพฤติกรรมในชีวิตประจำวันอันเป็นที่มาของการกำเนิดขยะ พร้อมทั้งนวัตกรรมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน ไปจนถึงนานาชาติ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับวิกฤตขยะที่เราล้วนต้องเผชิญหน้าในปัจจุบัน

.

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

*** รับจำนวนจำกัด เพียง 150 ท่านเท่านั้น

.

สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 093-124-6914 

โทรสาร 02-343-1552

(วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

(วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.) 

Email:exhibition.thc@thaihealth.or.th

แชร์ข่าว :
Tags: