ซีอีโอ เครือเจริญโภคภัณฑ์รับพระราชทานปริญญา

30 สิงหาคม 2561
313

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2560 แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะนักธุรกิจ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม และนักวิชาการผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ในทางธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แชร์ข่าว :
Tags: