TPIPP รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018

28 สิงหาคม 2561
516

ผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (ขวามือ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทฯ ที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน ตลอดจนร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แชร์ข่าว :
Tags: