โครงการ Healthy  Digital Familyเสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรอง

27 สิงหาคม 2561
1134

ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561  ตั้งแต่ 11.00-20.00 น. ชั้น 1ลาน Promotion 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดเดินสายให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลผ่านนิทรรศการแบบมัลติมีเดีย และการเสวนาของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และดาราชื่อดัง ในโครงการ “Healthy  Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบกับ อ๋อม-อรรคพันธ์ นะมาตร์  จิม-เจจินตรัย แวนดิว  ภัทร์ ฉัตรบริรักษ์  นาว-ทิสานาฏ ศรศึก  เชน-ณัฐวัฒน เปล่งศิริวัธน์ และนักแสดงอื่น ๆ อีกมากมาย ที่จะมาสร้างความตระหนักรู้เท่าทันในการใช้สื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ประชาชนก้าวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์อย่างมีคุณภาพ  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 5 กันยายน 2561  ตั้งแต่ 11.00-20.00 น. ชั้น 1ลาน Promotion 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

ติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของโครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”
ได้ทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ www.cra.ac.th

ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์

กัญญารัตน์ เกียรติชัยรินทร์ โทร. ๐๖-๔๙๔๙-๖๕๙๔

ธัญลักษณ์ สุจารีย์  โทร. ๐๘-๕๐๖๕-๐๐๐๔ 

 

 

 

 

 

แชร์ข่าว :
Tags: