ศศินทร์ มอบเงินช่วยเหลือ สปป.ลาว

27 สิงหาคม 2561
338

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ป็นตัวแทนของสถาบันฯ มอบเงินช่วยเหลือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองผู้อำนวยการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนของสถาบันฯ มอบเงินช่วยเหลือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล 

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

วรารัตน์ วงศ์ประทีป,  Assistant Head of Marketing and Communications

[email protected]  หรือ 02-218- 3853-4

 

แพรวทิพย์ ด่านวราวิจิตร,  Marketing and Communications Coordinator

[email protected]  หรือ 02-218- 3853-4,  081-808-5910

 

www.sasin.edu

www.facebook.com/sasinbusinessschool

www.twitter.com/SasinThailand

แชร์ข่าว :
Tags: